Ameryka Południowa oczami przedszkolaków :)

Dzisiaj utrwalaliśmy wiedzę zdobytą na zajęciach o Ameryce Południowej oraz wykonaliśmy pastelami prace plastyczne pt.: „Zwiedzamy Amerykę Południową”