AUDYCJA „NIEZWYKŁY ŚWIAT OPERY”

Rozpoczynamy comiesięczny cykl audycji muzyczno-edukacyjnych, które będzie dla nas prowadziła Pani Sylwia Kawecka z firmy MUZ –ART. Dzisiejsze spotkanie poświęcone było operze. Bez ruszania się z miejsca przenieśliśmy się do świata prawdziwej opery. Słuchaliśmy muzyki operowej i śpiewu operowego, posłuchaliśmy gry na prawdziwych skrzypcach. Dowiedzieliśmy się jaką rolę w przedstawieniach operowych pełnią: reżyser, scenograf, dyrygent, solista oraz chór i balet. Dzieci miały też okazję okazję przez chwilę stać się twórcami operowymi i przygotować fragment spektaklu.