BARBÓRKA Święto Górników

Głęboko pod ziemią górnicy pracują,
Czarny węgiel w ziemi kilofami kują.
On dużo energii człowiekowi daje,
Dzięki niemu światło, ogrzane mieszkanie.

W kopalni w ciemnym chodniku,
wielu pracuje dzielnych górników.
My im życzenia dzisiaj składamy,
za to, że ciepło w przedszkolu mamy.