DZIEŃ z ZIEMNIACZKIEM w ROLI GŁÓWNEJ

Kontynuujemy comiesięczny cykl poświęcony różnym owocom i warzywom. W listopadzie zajmowaliśmy się ziemniaczkiem. W dniu poświęconym ziemniaczkowi, dowiedzieliśmy się jak rosną ziemniaki, jak je nazywamy, jakie potrawy można z nich ugotować. Następnie przy użyciu ziemniaczanych stempelków maluszki i zerówka wykonały piękne prace plastyczne a średniaki zrobiły ziemniaczane kukiełki.