EKSPERYMENTY z WODĄ

Pani Asia z Beznudnej Wyspy, przeprowadziła z dziećmi zajęcia o wodzie. Na początku dzieci nauczyły się piosenki o oszczędzaniu wody oraz bawiły się w sztorm z użyciem chusty animacyjnej. Następnie przedszkolaki razem z Panią Asią skonstruowały papierowe akwarium z rybkami i próbowały przenieść pojemnik z wodą na chuście animacyjnej. Pani Asia tłumaczyła dzieciom na czym polega obieg wody w przyrodzie oraz pokazała skąd bierze się para i lód. Przy pomocy eksperymentów dzieci dowiedziały się jakie przedmioty unoszą się na wodzie, a które toną i dlaczego tak się dzieje. Podczas eksperymentów przedszkolaki rozpuszczały także różne substancje w wodzie i próbowały jak te produkty zmieniają smak wody. Na koniec dzieci bawiły się w deszczową chmurę. Dziękujemy Pani Asi za bardzo ciekawe i pouczające zajęcia  🙂