MAŁY MEDYK

Warsztaty „Mały Medyk”
Pani Marta Brodowska – ratownik medyczny, poprowadziła dla dzieci kolejne z cyklu spotkań na temat udzielania pierwszej pomocy pt.: „Mały Medyk”. Podczas warsztatów dzieci, w formie zabawy, uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.