Moje miasto Lublin

Dzisiejszy dzień poświęciliśmy na rozmowy o naszym mieście Lublinie. Dzieci poznały legendę o tym
w jaki sposób nadano naszemu miastu nazwę Lublin, zapoznały się z herbem Lublina i jego legendą,
a także poznały miejsce położenia Lublina na mapie Polski oraz podział miasta na dzielnice, osiedla
i ulice. Wspólnie wymienialiśmy zabytki Lublina i oglądaliśmy fotografie w albumie o Lublinie. Podczas zajęć plastycznych przedszkolaki narysowały jeden wybrany przez siebie zabytek Lublina 🙂