Agnieszka Mądry

Pani Agnieszka Lewandowska jest absolwentką wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie, specjalizacja: pedagogika szkolna; studiów magisterskich pedagogika o specjalizacji doradztwo rodzinne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną na UMCS.. Z „Misiaczkiem” jest związana od listopada 2013 roku. Praca w przedszkolu daje pani Agnieszce możliwość zdobywania bezcennego doświadczenia w pracy zawodowej.
A tak Pani Agnieszka mówi o swojej pracy: Każdego dnia staram się zarażać dzieci moim pozytywnym nastawieniem, ponieważ jest dla mnie bardzo ważne , aby każde dziecko było szczęśliwe. Praca z dziećmi daję mi bardzo dużo satysfakcji, codziennie uczę się czegoś nowego. Zawsze jestem gotowa do pomocy dzieciom, a także rodzicom. Zależy mi na tym, aby każde dziecko miało szanse rozwijać się w serdecznej i ciepłej atmosferze i to właśnie w „Misiaczku” każdego dnia dbam o to, aby każdemu udzieliła się prawdziwa rodzinna atmosfera. Staram się, by każdy dzień przynosił radość i uśmiech na twarzy dziecka, bo uśmiech dziecka jest także moją radością.