Nasze inicjatywy

W Misiaczku prowadzimy autorskie programy edukacyjne:

 • Projekt „Patrz sercem”, który ma na celu uwrażliwienie dzieci na los innych.
  W ramach tego projektu współpracujemy min. z Domem Opieki TUTELA w Lublinie. Dzieci wraz z Paniami przygotowują dla starszych osób występy
  i podarunki. Organizujemy również kiermasze, na których zbieramy dary dla potrzebujących; zbieramy nakrętki plastikowe na leczenie małego Fabianka
  z Milejowa. Uczymy się tolerancji dla inności na warsztatach międzykulturowych w Centrum Wolontariatu w Lublinie, gdzie mamy okazję obcować z cudzoziemcami – uchodźcami. Zapraszamy do przedszkola przedstawicieli innych narodowości w ramach programu AIESEC.

 • Projekt „Zaczytani”, który ma na celu zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą zainspirowanie do nauki czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
  W ramach projektu wszystkie dzieci w naszym przedszkolu regularnie uczestniczą w lekcjach nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej. Zapraszamy do przedszkola rodziców oraz babcie i dziadków dzieci, którzy czytają przedszkolakom wybrane przez siebie książki. Organizujemy konkursy dla dzieci ich rodzin, w ramach których przedszkolaki wraz z rodzicami  tworzą własne książeczki (wymyślają, zapisują i ilustrują opowiadania o różnej tematyce). Propagujemy również aktywnie program „Cała Polska czyta dzieciom”.

 • Projekt ekologiczny „Zielony liść”,  który ma na celu uwrażliwienie dzieci na problemy związane z ochroną środowiska. W ramach tego projektu  nasze przedszkole należy do Ogólnopolskiego Klubu Ekoedukatora. Dzieci na co dzień uczą się segregować śmieci, oszczędzać papier, wodę i światło. Wspólnie z nauczycielkami przygotowują przedstawienia o tematyce ekologicznej. Wdrażamy również dzieci do zdrowego odżywiania. Co miesiąc organizujemy w przedszkolu dni poświęcone wybranym warzywom i owocom (dzień buraczka, marchewki, jabłka itp.), które mają na celu  zachęcić dzieci do zdrowego odżywiania.