Poznajemy PRAWA DZIECKA

W dniu dzisiejszym dzieci z najstarszej grupy Pszczółki podczas zajęć rozmawiały o Prawach Dziecka. Najważniejsze z nich to: prawo do akceptacji i własnych wyborów; prawo do wychowywania się w rodzinie; prawo do jedzenia i do picia; prawo do zabawy i wolnego czasu; prawo do zdobywania wiedzy; prawo do opieki lekarskiej; prawo do posiadania tożsamości narodowej oraz prawo do miłości i bezpieczeństwa.
Dzieci wymieniały znane im prawa oraz wspólnie z Panią Magdą omówiły te, które nie były im znane. Dzieci pokolorowały rysunki przedstawiające prawa dziecka, z których utworzyliśmy wystawę na tablicy w szatni.