Projekt „Patrz sercem”

Projekt „Patrz sercem”, który ma na celu uwrażliwienie dzieci na los innych.
W ramach tego projektu współpracujemy min. z Domem Opieki TUTELA w Lublinie. Dzieci wraz z Paniami przygotowują dla starszych osób występy i podarunki. Organizujemy również kiermasze, na których zbieramy dary dla potrzebujących; zbieramy nakrętki plastikowe na leczenie małego Fabianka z Milejowa. Uczymy się tolerancji dla inności na warsztatach międzykulturowych w Centrum Wolontariatu w Lublinie, gdzie mamy okazję obcować z cudzoziemcami – uchodźcami. Zapraszamy do przedszkola przedstawicieli innych narodowości w ramach programu AIESEC.