Projekt „Zaczytani”

Projekt „Zaczytani”, który ma na celu zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą zainspirowanie do nauki czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
W ramach projektu wszystkie dzieci w naszym przedszkolu regularnie uczestniczą w lekcjach nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej. Zapraszamy do przedszkola rodziców oraz babcie i dziadków dzieci, którzy czytają przedszkolakom wybrane przez siebie książki. Organizujemy konkursy dla dzieci ich rodzin, w ramach których przedszkolaki wraz
z rodzicami tworzą własne książeczki (wymyślają, zapisują i ilustrują opowiadania o różnej tematyce). Propagujemy również aktywnie program „Cała Polska czyta dzieciom”.