Różowy dzień z literką „F”

Podczas różowego dnia dzieci z grupy Pszczółki poznały i utrwalały znajomość znaku graficznego litery F, f. Dla dokładniejszego zapamiętania wyglądu litery i sposobu jej zapisania dzieci wykleiły różową plasteliną kształt poznanej litery.