RYTMIKA

Tak się bawimy na zajęciach z rytmiki, które prowadzi dla nas Pani Agnieszka.
Zajęcia muzyczno-rytmiczne odbywają się w każdy poniedziałek rano. Zapraszamy