Słoneczka bawią się w „Zgaduj Zgadula”

W dniu dzisiejszym Słoneczka z zasłoniętymi szarfą oczami, zgadywały co mają w rączkach a następnie nazwę przedmiotu dzieliły na sylaby. Miały przy tym dużo śmiechu i dobrej zabawy 🙂