ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Zapraszamy do wysłuchania Hymnu Narodowego, którego przedszkolaki odśpiewały z powagą i spokojem.
Święto 3 maja jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu, o poszanowaniu symboli narodowych i pielęgnowaniu tradycji.
Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.