TRENING UWAŻNOŚCI

Pani Agnieszka poprowadziła dla dzieci warsztaty uważności czyli umiejętności koncentracji i skupienia uwagi zwane z angielskiego „mindfulness”. Były to proste ćwiczenia wyciszające dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy