WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE „BEZPIECZNY DZIECIAK”

W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „BEZPIECZNY DZIECIAK” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Lublinie, która opiekuje się naszym przedszkolem. Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą poprzez:

  • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie
  • podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających
  • przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji
  • dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

Tematem dzisiejszych zajęć były „Nasze uczucia”