Warsztaty z psychologiem dla rodziców: „BEZPIECZNE DZIECIAKI”

Pani psycholog Anna Ćwirzeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Lublinie poprowadziła spotkanie dla rodziców o tym jak przekazywać dzieciom wiedzę na temat zagrożeń oraz rozwijać umiejętność ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą fizyczną i psychiczną poprzez:

  1. wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
  2. podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
  3. przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji, 4.dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

Na spotkaniu, Pani Ćwirzeń podsumowała także warsztaty „Bezpieczne Dzieciaki”, które odbyły się w listopadzie w grupie zerówkowej.