Adaptacja

Spotkania adaptacyjne

„Zaprzyjaźnij się z Misiaczkiem”

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie adaptacyjnym „Zaprzyjaźnij się z Misiaczkiem”. Spotkania są przeznaczone dla dzieci zapisanych do Misiaczkowych przedszkoli i żłobka.

Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych dużo łatwiej i szybciej aklimatyzują się w przedszkolu i żłobku oraz łagodniej znoszą pożegnania z rodzicami.

Spotkania adaptacyjne pomagają stopniowo i bezboleśnie wdrożyć się maluszkom w przedszkolne życie i poznać kolegów, z którymi od września będą spędzać czas.

Dlatego bardzo gorąco zachęcamy wszystkich dorosłych, aby jak najczęściej odwiedzali nasze przedszkole wraz z dzieckiem podczas dni adaptacyjnych. Jest to potrzebne zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.

Nasze placówki prowadzą zajęcia adaptacyjne w drugiej połowie sierpnia.

W roku 2021 będzie to czas między 23 a 31 sierpnia w godz. od 9.00 do 11.00.

Spotkania adaptacyjne są bezpłatne.
Na zajęcia zapraszamy zarówno dzieci jak i ich rodziców czy opiekunów.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć adaptacyjnych, związane z pandemią koronawirusa:

  • Prosimy, aby w zajęciach adaptacyjnych uczestniczył tylko jeden rodzic/opiekun dziecka
  • Podczas pobytu na terenie przedszkoli i żłobka, opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób

Etapy adaptacji

Etap I

Rodzice razem z dziećmi „zwiedzają” pomieszczenia przedszkola/ żłobka  i poznają personel placówki oraz inne dzieci.
Opiekunowie pozostają razem z dziećmi w sali i wspólnie uczestniczą z nimi w zabawach prowadzonych przez panie nauczycielki. Rodzice  asystują dzieciom w indywidualnej zabawie
w kącikach zainteresowań oraz podczas wizyt w toalecie.
Czas trwania: 1 spotkanie

Etap II

Rodzice pozostają w tej samej sali co dzieci, ale świadomie nie biorą udziału w zabawie oddając „stery” w ręce pań opiekunek. To panie nauczycielki bawią się z dziećmi, chodzą z nimi do toalety, podają picie itp.
Czas trwania: 1-2 spotkania

Etap III

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola/żłobka, pomagają im się rozebrać w szatni
i przekazują pod opiekę nauczycielek. W czasie kiedy dzieci bawią się z paniami w sali, rodzice czekają na nie w innym pomieszczeniu. Kiedy dziecko bardzo zatęskni, może  na chwilę odwiedzić rodzica czy opiekuna, po czym wraca do zabawy z innymi dziećmi.
Czas trwania: 1-2 spotkania

Etap IV

Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola/ żłobka, żegnają się z nim i  oddają pod opiekę pań nauczycielek. Następnie opuszczają budynek przedszkola i wracają po dziecko po zakończeniu zajęć adaptacyjnych.
Nauczycielki dołożą wszelkich starań, aby dzieci czuły się z nimi bezpiecznie i dobrze się bawiły podczas nieobecności rodziców, ale jeżeli któreś z dzieci będzie bardzo źle znosiło rozstanie, na pewno do Państwa zadzwonią i poproszą o szybszy powrót  do placówki.
Czas trwania: 1-2 spotkania

Uwaga: Powyższe etapy przedstawiają uogólniony proces adaptacji dziecka
w przedszkolu/żłobku. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe. Dlatego za każdym razem dostosowujemy sposób postępowania i długość trwania poszczególnych etapów aklimatyzacji do potrzeb konkretnego dziecka.

Przygotowanie do adaptacji:

Bardzo ważnym etapem poprzedzającym właściwą adaptację małego przedszkolaka
czy żłobkowicza są rozmowy z rodzicami i dziadkami o przedszkolu/żłobku. Opowiadajcie dziecku, co to za miejsce, jak będzie wyglądał dzień w przedszkolu czy żłobku, co dziecko będzie tam robić. Mówcie o przedszkolu/ żłobku pozytywnie.  Opowiedzcie o swoich doświadczeniach z czasów przedszkolnych. Chodźcie razem na spacery w okolice placówki. Razem z dzieckiem przygotujcie rzeczy, które będą mu potrzebne w przedszkolu/ żłobku takie jak ciapki, szczoteczkę do zębów, kocyk do leżakowania itp.

Dobrym pomysłem jest czytanie książeczek czy oglądanie bajek, które opowiadają o życiu przedszkola/ żłobka. Maluch będzie miał okazję utrwalić sobie, to co go czeka i łatwiej zniesie ogromną zmianę w jego życiu jaką będzie chodzenie do przedszkola czy żłobka.

Jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami adaptacyjnymi dla Waszego dziecka, prosimy o kontakt mailowy info@przedszkole-misiaczek.pl bądź telefoniczny 725 706 700.
Zapraszamy.

Spotkania adaptacyjne
Kontakt z nami
  • Przedszkole ul. Wapowskiego 1
  • Przedszkole i Żłobek ul. Samsonowicza 65

Telefon 725 706 700
info@przedszkole-misiaczek.pl