ZERÓWKA POZNAJE LITERKĘ „M,m”

„M-to jest mama – pierwsze słowo, czas powitania z ojczystą mową”