Agnieszka Mądry

Agnieszka Mądry

nauczycielka Przedszkola Misiaczek

Pani Agnieszka Mądry jest absolwentką wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie, specjalizacja: pedagogika szkolna; studiów magisterskich pedagogika o specjalizacji doradztwo rodzinne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną na UMCS. Z „Misiaczkiem” jest związana od listopada 2013 roku. Praca w przedszkolu daje pani Agnieszce możliwość zdobywania bezcennego doświadczenia w pracy zawodowej.
A tak Pani Agnieszka mówi o swojej pracy: Każdego dnia staram się zarażać dzieci moim pozytywnym nastawieniem, ponieważ jest dla mnie bardzo ważne , aby każde dziecko było szczęśliwe. Praca z dziećmi daję mi bardzo dużo satysfakcji, codziennie uczę się czegoś nowego. Zawsze jestem gotowa do pomocy dzieciom, a także rodzicom. Zależy mi na tym, aby każde dziecko miało szanse rozwijać się w serdecznej i ciepłej atmosferze i to właśnie w „Misiaczku” każdego dnia dbam o to, aby każdemu udzieliła się prawdziwa rodzinna atmosfera. Staram się, by każdy dzień przynosił radość i uśmiech na twarzy dziecka, bo uśmiech dziecka jest także moją radością.

Agnieszka Mądry nauczycielka
Teresa Onyszko nauczycielka
Teresa Onyszko
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Sylwia Cieniuch asystent nauczyciela
Sylwia Cieniuch
asystent nauczyciela
Magdalena Jurko asystent nauczyciela
Magdalena Jurko
asystent nauczyciela
Irena Majewska nauczycielka
Irena Majewska
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Hanna Wlazło asystent nauczyciela
Hanna Wlazło
asystent nauczyciela
Dorota Kubicka asystent nauczyciela
Dorota Kubicka
asystent nauczyciela
Aleksandra Zdybel nauczycielka
Aleksandra Zdybel
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Agnieszka Mądry nauczycielka
Agnieszka Mądry
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
mgr Iwona Duda
mgr Iwona Duda
dyrektor Przedszkola Misiaczek