Irena Majewska

Irena Majewska

nauczycielka Przedszkola Misiaczek

Pani Irena ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych ciekawych szkoleniach.
Jest z nami od początku istnienia przedszkola Jest osobą pogodną i pozytywnie nastawioną do ludzi. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Jest w stosunku do nich przyjazna i życzliwa,
ale też konsekwentna. Dla swoich wychowanków stara się być wsparciem w zdobywaniu samodzielności i poznawaniu świata. Dużą uwagę przywiązuje do dbania o bezpieczeństwo dzieci oraz indywidualne podejście do każdego z nich. Prywatnie Pani Irena jest mamą dwóch córek, lubi aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu, dobrą książkę i muzykę.

Irena Majewska nauczycielka
Teresa Onyszko nauczycielka
Teresa Onyszko
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Sylwia Cieniuch asystent nauczyciela
Sylwia Cieniuch
asystent nauczyciela
Magdalena Jurko asystent nauczyciela
Magdalena Jurko
asystent nauczyciela
Irena Majewska nauczycielka
Irena Majewska
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Hanna Wlazło asystent nauczyciela
Hanna Wlazło
asystent nauczyciela
Dorota Kubicka asystent nauczyciela
Dorota Kubicka
asystent nauczyciela
Aleksandra Zdybel nauczycielka
Aleksandra Zdybel
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
Agnieszka Mądry nauczycielka
Agnieszka Mądry
nauczycielka Przedszkola Misiaczek
mgr Iwona Duda
mgr Iwona Duda
dyrektor Przedszkola Misiaczek