Karty zapisu

Zapisy

Przy zapisywaniu Dziecka do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie karty zapisu do przedszkola. Wypełnioną i podpisaną kartę należy przynieść do placówki osobiście lub przesłać skan mailem.

Ochrona danych osobowych
Zapewniamy, że dane osobowe Państwa dziecka i Waszej rodziny są zbierane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka i będą udostępnione jedynie nauczycielkom przedszkola, które są zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.

Ważne informacje o dziecku
Przy uzupełnianiu danych w karcie zapisu prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na punkt IV Dodatkowe ważne informacje o dziecku. Informacje, które Państwo tam zamieszczą pomogą nam stworzyć dla Waszego dziecka komfortowe środowisko do zabawy i nauki. Tak więc interesują nas przebyte choroby, ewentualne alergie, ulubione aktywności dziecka jak i te, za którymi mały człowiek nie przepada.